Top menu

Fra CAD til 3D print

Med denne workshop gives et grundigt og generelt overblik over 3D printteknologien, og deltagerne lærer hvordan 3D print kan anvendes som et konstruktivt værktøj i produktudvikling.

Workshoppen er opdelt i emnesektioner, der giver et struktureret forløb og overblik over de forskellige emner og fagområder, der særligt knytter sig til teknologien.

DEL 1 – Introduktion til 3D print
Del 1 indledes med en generel introduktion til 3D printteknologien, og vil bl.a. pege på nogle af de muligheder, som teknologien vil tilføre fremtiden produktion. Der tages på workshoppen udgangspunkt i en konkret virksomhedscase, så kursisterne får et brugbart eksempel på, hvordan en virksomhed konkret kan anvende teknologien i industrien.
Der gives endvidere introduktion til de forskellige 3D print teknologiers styrker og svagheder.

DEL 2 – Introduktion til Design-for-manufacturing (3D print)
I del 2 ser vi på, hvordan en fremtidig produktion kan se ud med 3D print. Herefter går vi i dybden med forskellige designparametre og fremstillingsmetoder og de forbehold, som skal tages ift. hvilken type fremstilling, der anvendes.

DEL 3 – Lær printerne at kende
I del 3 går vi “hands on” med 3D printerne. Her vil de typiske 3D print programmer blive præsenteret, og der vil blive stillet forskellige opgaver, så deltagerne får 3D print mellem fingrene.

DEL 4 – Egne modeller
I sidste del af workshoppen vil vi gennemgå emner, som deltagerne selv har medbragt med det formål at de skal 3D printes. Vi undersøger svagheder i design, og finder frem til de bedste metoder til at løse de enkelte opgaver. Hver deltager vil efter kurset få tilsendt et 3D print af deres design.

 

Tid: Kurset vare 6 timer
Antal: Maks 10 deltagere
Hvor: I 3D Printhusets lokaler
Pris: 15.000 DKK ekskl. moms

 

Jeppe Bank - 3D kurser og læring

For yderligere spørgsmål, rådgivning og booking af kurser, kontakt venligst vores kursus- og uddannelsesansvarlige Søren Anker-Møller på:


Tlf: 
70 60 55 33
Mail: 
info@3dprinthuset.dk