Top menu

Betingelser

Handelsbetingelser for 3D Printhuset
 

1. Generelt
Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel hos 3D Printhuset.

2. Afgivelse af ordre
Afgivelse af ordre via vores hjemmeside, er ikke en juridisk bindende aftale. 3D Printhuset har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.

3. Annullering af ordre
Har du ikke modtaget en bindende ordrebekræftelse/faktura fra 3D Printhuset, og er din ordre endnu ikke effektueret af 3D Printhuset, kan du annullere din ordre ved at kontakte os.

Er varerne pakket/afsendt af 3D Printhuset, har du stadig mulighed for at fortryde købet. Se punkt 7.

4. Priser
Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og inklusiv 25% moms.

Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.

Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

5. Betaling
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visakort, Mastercard eller ved netbank-overførsel. Kortooplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og 3D Printhuset. Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke. Betalingen bliver ikke trukket på kortet, førend varerne er afsendt.

6. Forsendelse og levering
3D Printhuset bestræber sig på at afsende de varer, du har bestilt, inden for 2-5 hverdage (på varer sendt med pakkepost), efter at vi har modtaget din bestilling, med mindre andet er aftalt i købsprocessen. Fragtomkostningerne vil bl.a. afhænge af antallet af varer, deres vægt, hvor varerne skal leveres etc. Du kan altid se de samlede leveringsomkostninger, når du bestiller varer på 3dPrinthuset.dk. Hvis du har bestilt mere end ét produkt, kan din ordre muligvis splittes i flere leveringer med levering på forskellige dage. Det skyldes, at vi sender fra flere forskellige lokationer.

Med mindre andet aftales, vil du være berettiget til at hæve købet, hvis du ikke har modtaget de bestilte varer senest 14 dage efter, at du har afgivet din ordre.

Da 3D Printhuset benytter sig 3. parts logistikpartnere, er 3D Printhuset som udgangspunkt ikke ansvarlig for skader af produktet som grundet af fragt o.l. Det anbefales derfor at tegne en fragtforsikring – specielt ved dyrere produkter.

3D Printhuset leverer i hele Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Levering uden for Danmark kan arrangeres mod foregående aftale.

Ved særligt besværlige adgangsforhold til eller på leveringsadressen, forbeholder vi os retten til at annullere en levering.

7. Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, eller særlige portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne). Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Har du allerede modtaget varerne, skal du sende dem retur til 3D Printhuset uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Det er en forudsætning, at varerne leveres tilbage i original emballage.

Du kan fortryde dit køb/returnere en vare ved at:

-Afvise modtagelse af varen/undlade at indløse en forsendelse
-Returnere varen til et af vores varehuse

Oplysning om vores lagers placeringer kan fås ved at kontakte os via e-mail.

Du skal selv afholde udgiften for returnering af varen.

8. Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Har du som forbrugere købt varer, har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer som privatperson, og 12 måneder som virksomhed. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte 3D Printhuset og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

3D Printhuset indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores butik eller via e-mail. Lider varen af en fejl eller mangel, vil 3D Printhuset søge at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for 3D Printhuset.

Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

9. Forbehold og ansvarsfraskrivelse
3D Printhuset tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

10. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@3dprinthuset.dk.