Top menu

Immaterielle rettigheder og 3D print

3D print skaber utrolig mange kreative muligheder! Der findes allerede tusindvis af forskellige designs som er blevet modelleret fra bunden af folk rundt om i verden. Men ligesom med mange andre ting, kan 3D print også give problemer. Fx for virksomheder, i form af intellektuelle ejendomsrettigheder. 3D teknologien gør det nemlig muligt at replikere andres produkter og designs, ved hjælp af 3D scanning, software, 3D print og fildeling. Dette indlæg kommer til at handle om de rettigheder, som man kan komme til at overtræde med 3D print, hvis man ikke er opmærksom.

– Dette er et længere indlæg, så hæng i!

 

Kort forklaring af immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder, eller IP (intellectual property) rettigheder, tildeles “intellektuelle frembringelser, fx kunst, litteratur, opfindelser, formgivning designs og forretningskendetegn”. I Danmark findes der fem forskellige IP rettigheder:

 1. Ophavsret
 2. Patentret
 3. Designret
 4. Varemærker
 5. Brugsmodel (“det lille patent”)

Kort fortalt beskytter ophavsret kunstneriske frembringelser, patenter beskytter opfindelser, designret beskytter formgivning af designs og varemærker beskytter forretningskendetegn.

3D print giver heldigvis store muligheder for at slå kreativiteten løs, og de fleste 3D modeller der bliver printet krænker på ingen måde IP rettigheder.

På de online 3D biblioteker som Thingiverse findes der tusindvis af 3D modeller, hvor langt de fleste er blevet modelleret fra bunden af selve brugerne. Når brugerne uploader deres 3D designs bedes de tildele en sekundær licens, så andre brugere har mulighed for at anvende designet. Derfor starter jeg med at fortælle lidt om Creative Commons licenser, som fx Thingiverse anvender. Derefter kigger jeg på hvordan man kan krænke IP rettigheder og hvad man kan gøre for at undgå at komme i klemme. Til sidst gennemgår jeg kort de fire forskellige IP rettigheder (designret, varemærker, ophavsret og patenter) og hvordan de kan være forbundet med 3D print.

Creative Commons

Kort forklaring af Creative Commons (CC)

Creative Commons er en form for licens der giver kunstnere, forskere og alle andre, mulighed for at dele deres værk. Med en CC licens kan du skræddersy din ophavsret efter behov, og derved give brugeren en række friheder i forhold til den gældende ophavsret, uden at skulle indgå en individuel aftale.

Creative Commons og 3D print

I dag er en stor del af dem, der er involveret i 3D print, hobbyfolk, der ikke beskæftiger sig med erhvervsmæssige formål. De fleste designs er derfor stadig tildelt en form for Creative Commons licens. Dette gælder især designs, der er tilgængelige online. Creative Commons er en central del af de online 3D biblioteker som Thingiverse og YouMagine, hvor brugerne skaber indholdet.

Creative CommonsCreative Commons-licenser, afhængig af sammensætningen af komponenterne, kan give andre brugere en ret til at 3D printe, re-designe og videredele designs og endda sælge 3D printede objekter.

På 3D bibliotekerne findes der et meget lille antal modeller der muligvis krænker nogens IP rettigheder. Det gælder fx 3D modeller af kendte figurer som Anders And (se varemærker) eller kendte kunstneriske værker (se ophavsret). Det betyder at selvom 3D designeren har tildelt CC sekundær licens til 3D modellen er der chance for at du som bruger ikke har juridisk lov til at 3D printe eller videredele filen.

Du som 3D designer skal også følge visse regler på 3D bibliotekerne. Thingiverse’s “Terms & Conditions” indeholder et afsnit om acceptabel brug. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du som bruger, at du ikke vil bruge websitet eller tjenesteydelser til at indsamle, uploade, videresende, vise eller distribuere brugerindhold der krænker tredjeparts ret, herunder ophavsret, varemærker, patenter, eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Thingiverse forbeholder sig retten til at straffe overtrædelse af dette. Sådanne handlinger kan omfatte fjernelse eller ændring af dit brugerindhold, afslutning af din konto og/eller rapportere dig til de retshåndhævende myndigheder.

Krænkelse og konsekvenser – Hvad skal du passe på?

”IP-rettigheder krænkes, når et produkt, skabelse eller opfindelse beskyttet af IP love udnyttes, kopieres eller på anden måde anvendes uden at have den rette tilladelse fra den person, der ejer disse rettigheder.”

3D print er stadig meget nyt når det kommer til privat brug, og der er derfor endnu meget få sager vedrørende 3D print og mulige krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er derfor svært at sige præcis hvilke slags 3D prints der krænker rettighederne eller hvad konsekvenserne bliver.

IP krænkelseKonsekvenser af krænkelse

På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside findes der information angående hvad konsekvensen er, hvis det er tale om en krænkelse. I mange tilfælde bliver problemer angående intellektuelle ejendomsrettigheder, afgjort uden for retssalen. Men, hvis der bliver til en retssag gælder følgende:

”Den, der forsætligt eller groft uagtsomt krænker et design kan straffes med bødestraf. Dette sker under en straffesag efter reglerne om privat påtale. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. En sådan sag efterforskes af politiet og sagen behandles som en offentlig anlagt straffesag. Er der tale om en krænkelse begået under særligt skærpende omstændigheder kan der under en offentlig straffesag idømmes fængsel i op til 6 år”

Hvad skal du passe på?

Der er nogle ting, der ville være gode at huske på når man beskæftiger sig med 3D modellering, -scanning eller -print:

 • 3D scanning
  • De fleste producenter sætter logo eller navn i hævet skrift på deres produkter, og mange produkter er beskyttet med en form for IP-ret. Så pas på når du scanner noget derhjemme og undgå at dele 3D modeller af den scannede ting.
 • 3D modellering
  • Vær opmærksom på at mange kendte figurer og ting fra TV/film er ophavsretligt eller varemærkebeskyttet, hvilket betyder at selvom 3D modellen er lavet fra bunden, af en 3D designer, (og ikke scannet) kan der være tale om en krænkelse.
  • (Det er selvfølgelig i orden at blive inspireret af andres kreationer og mange gode idéer kommer fra de ting vi ser eller hører om i vores omgivelser – vi skal bare være opmærksom på dette)
 • 3D printning af filer du ikke selv har lavet (fx online 3D biblioteker)
  • Selvom 3D filen er blevet uploadet af en bruger som har tildelt den sekundær licens er der mulighed for at filen krænker en tredjeparts rettigheder. Dette gælder dog meget få 3D modeller på 3D bibliotekerne, men omhandler især 3D modeller af kendte figurer, designer-objekter eller kunstneriske værker.

 

Immaterielle Rettigheder og deres forbindelse med 3D print

Designret

Kort forklaring af designret

På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside er design forklaret som “kendetegnet ved, at det er udseendet, der er beskyttet, og at designet derfor skal kunne opleves med synssansen. Reference til udseendet betyder også, at designet ikke beskytter en Rosenthalteknisk virkemåde”. Når et objekt er funktionelt kan der derfor stadig være designret på udseendet af det. Designret tilgives fx udseendet af designer-objekter som lamper eller køkkenudstyr (fx Rosenthal’s sukkerkrukke på billedet) hvor designet ikke er rent funktionelt.

Designret og 3D print

Designret giver ejeren eneret til at udnytte designet erhvervsmæssigt. Designret bliver ifølge Simon Bradshaw og andre, ikke krænket når et objekt bliver reproduceret med privat brug af en personlig 3D printer. På Patent- og Varemærkebestyrelsens hjemmeside kan man finde databaser for registrerede designs. De eksisterer desværre ikke for u-registrerede designs, men så længe du ikke planlægger at sælge, give eller på nogen måde dele 3D modeller/filer eller prints er det højst sandsynligt ikke tale om krænkelse af u-registreret designret.

Varemærker

Kort forklaring af varemærker

Coca Cola Varemærke Logo og Form

Varemærke er det særlige navn eller kendetegn, som en virksomhed bruger til at markedsføre sig selv eller sine produkter og services. Som forklaret af Patent- og Varemærkebestyrelsen, kan et varemærke fx bestå af “et ord eller et logo, en kombination af ord og logo eller måske en meget specielt udformet emballage” eller endda en meget speciel farve. Varemærkeret beskytter mod andres erhvervsmæssige brug af disse kendetegn. Varemærker er alt omkring os, hvor de mest kendte eksempler er fx LEGO og Coca Cola. Coca Cola har fx registrerede varemærker på formen af flasken, navnet og logoet.

Udover at beskytte virksomheder, er meningen med varemærker også at beskytte kunden og at begrænse forbruger-forvirring. For eksempel, hvis Coca Cola logoet vises på en flaske sort sodavand fra en anden producent kan dette føre en forbruger til at købe det ukendte sorte sodavand under falske forudsætninger. Det er derfor en krænkelse af varemærkeret.

Varemærker og 3D print

Varemærker bliver måske mest relevante når vi taler om 3D scanning. For eksempel hvis man skal til at 3D scanne en LEGO klods derhjemme for derefter at reproducere den ved at 3D printe igen. Alle LEGO klodser har LEGO® logoet hævet et eller andet sted så når du scanner dem følger logoet med. 3D filen og alle prints lavet fra den, kan derfor kategoriseres som krænkelse af LEGOs varemærkeret. Men, da lovens formål kun omfatter erhvervsmæssig anvendelse er der nogle der mener at så længe du ikke deler filer eller prints, krænker det ikke varemærkeret at 3D anders and figurescanne varemærkebeskyttede ting (OBS at artiklen er skrevet ud fra amerikansk lov).

Der eksisterer også varemærker for kendte figurer som Anders And og C-3PO, hvor det er formen og farverne af figuren der er beskyttet og ikke kun logoet. Det betyder at selvom de ikke er scannet, men er blevet lavet fra bunden i 3D modellerings programmer, kan de stadig krænke Disneys/Lucasfilms varemærkeret.

Ophavsret

Kort forklaring af ophavsret

Ophavsret er en beskyttelsesret for skabere af kunstneriske værker, der giver rettighederne til at disponere over værket. Det er fx bøger, musik og skuespil der kvalificeres for ophavsret. Krænkelse af ophavsret sker når nogen, uden tilladelse fra ejeren, fremstiller eksemplarer af værket eller gør det tilgængeligt for almenheden.

Ophavsret og 3D print

Ophavsret har fået meget opmærksomhed eftersom at online fildeling er blevet så almindelig. Debatten omfatter for det meste ulovlig deling af musik, TV serier og film. Det er ikke svært at se hvordan fildeling og downloading kan krænke ophavsret af musik og film, men hvordan ophavsret kan blive påvirket af 3D print, er mere kompliceret at se. Som sagt beskytter ophavsret kun kunstneriske frembringelser, hvor 3D printere for det meste er brugt til at 3D printe brugbare objekter.

Den Lille Havfrue © Foto: Scanpix3D printbare og kunstneriske frembringelser findes dog. Det kan fx være objekter baseret på ting eller karakterer fra film eller tv-serier (Game of Thrones iPhone dock), skulpturer eller dekorationer (Penrose triangle). Statuen af Den Lille Havfrue (foto: Scanpix) er også et eksempel af et kunsneriskt værk, som ikke må 3D printes eller sælges uden tilladelse.

Da ophavsret ikke kræver ansøgning findes der desværre ikke databaser. Men den danske ophavsretslov siger at Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sit private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde”. Medmindre du planlægger at gøre en forretning ud af dine prints, burde det derfor være i orden. Ligesom med musik, film og serier må 3D modeller baseret på ophavsretligt beskyttede ting dog heller ikke deles på internettet, selvom der ikke er et finansiel modydelse.

Patenter

Kort forklaring af patenter

Patentloven beskytter på en måde det modsatte af ophavsret. Patenter gives til dem der har gjort en opfindelse som kan udnyttes industrielt, opfindelse af ’nyttige’ ting. Opfindelser kan patenteres på alle teknologiske områder men opfindelsen skal være ny, nyttig og ikke indlysende. Patenter tildeles som beskyttelse af erhvervsmæssige udnyttelser.

Patenter og 3D print

Visse mekaniske dele til computing, fremstilling eller husholdningsapparater som kvalificeres af patentbeskyttelse er blandt den slags ting, som kunne printes med en 3D printer. Det er dog væsentligt sværere at etablere patenter end fx ophavsret, og derfor er det kun en meget lille del af disse ting der er patenteret. Udover det har patentet en meget kortere varighed end ophavsret.

Patenter, i modsætning til ophavsret, giver ingen undtagelse til privat brug, så patenterede ting må overhovedet ikke 3D printes uden tilladelse. Heldigvis findes der databaser, hvor man kan søge registrerede patenter. På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside er der links til dansk, europæiske og internationale databaser.

 

Immaterielle ejendomsrettigheder er et kompliceret emne. Jeg håber dette blogpost giver en idé om hvordan det hænger sammen med 3D print. Hvis du har yderlige spørgsmål er du velkommen til at skrive en kommentar og jeg vil gøre mit bedste for at besvare.

Comments are closed.