Top menu

Anbefalinger til Makerspace

Det er vigtigt at komme rigtigt og godt i gang fra start. Derfor har vi lavet en række punkter omkring opsætning og brug, der kan hjælpe jer igang med tankeprocessen omkring hvordan I vil bruge jeres Makerspace.

  • Visionen for Makerspace – Inden I går i gang med sammensætningen og opbygningen af jeres Makerspace, anbefaler vi at I laver en vision for jeres Makerspace. Det behøver blot være et par linjer omkring denne, men tanken der skaber jeres Makerspace kan være altafgørende for, om jeres Makerspace får succes fra starten. En af årsagerne til dette er, at I kender brugerne af jeres institution, I kender jeres medarbejdere og I har kendskabet til det samfund I ligger i. Det er vores klare anbefaling at I gennemtænker en vision, som passer til det samfund og miljø, som I er placeret i. Eksempelvis er det vigtigt at tænke på hvilken type af mennesker brugeren kommer til at være – såsom studerende, hobbyister eller erhvervsfolk. Der er som eksempelvis forskel på om man får en hel 4. klasse ind ad gangen, eller om det blot er en enkelt pensionist. Disse overvejelser vil lægge grund for hvordan det kreative rum skal bruges – Skal det skabe kontakt og kommunikation mellem brugerne? – Skal det fremme læring med og nysgerrighed for teknologi? Eller noget helt tredje?
  • Brugergrænseflade – I et Makerspace er det vigtigt at tænke på brugergrænsefladen. Det vil sige at I tænker på hvordan jeres Makerspace er sat op. Dette kan gøres ved at øge tilgængeligheden af rummet, eksempelvis om jeres Makerspace skal være mobilt eller et fast valgt lokale. Det mobile Makerspace ville for eksempel være optimalt til events, kurser og workshops. Det kan også være ved at udvælge jer den rette software, som styrer maskinerne og måske booking af rummene/maskinerne. Med vores hjælp til brugergrænsefladen kan I få skabt et intuitivt og funktionelt Makerspace.
  • Computer – Det er ikke altid en nødvendighed at have opstillet computere i Makerspace rummet, men det er dog essentielt at overveje hvor computeren kan have sin plads. Mange maskiner er i dag styret ved computerhjælp, og adgangen til en computer kan derfor være et must. Overvej derfor at lave et centralt område i jeres Makerspace, hvor et åbent arbejdsbord er opstillet. Her kan man tilkoble sin computer, man kan arbejde med elektronik og man kan simpelt dele sine ideer og skabe relationer til andre Makerspace brugere. Som en del af pakken er det vores klare anbefaling at oprette sådan et sted.
  • Læringsmål – At undervise og lære i et Makerspace, kan på mange måder være den gyldne vej til hurtig forståelse og opfattelse af den moderne teknologiske tidsalder. Dog er det vigtigt at man som underviser holder fokus på hvad der er vigtigt for brugerne, og hvad der kan være forstyrrende. Læringsmål i Makerspace er et behov på lige fod med at teknologien skal kunne fungere. Det er vigtigt at lade brugerne forstå at et Makerspace er et kreativt frirum, men også er et kreativt kursuslokale. Det betyder også at der nogle vigtige læringsmål som skal opstilles for det kreative kursuslokale, for at underviseren føler sig veltilpas som underviser og kursisterne nyder at blive undervist på denne måde.
    Læringsmålene kan opstilles i samarbejde med 3D Printhuset, alt afhængigt af hvad man som institution synes er vigtigt for eleverne. Det er vigtigt at tage stilling til hvordan læringsmålene kan supplere jeres vision, for at gøre sig tanker om, hvad Makerspacet kan hjælpe med i undervisningen og indlæringsprocessen.
  • Instruktioner og vejledninger – Et nyt tiltag, som et Makerspace, kommer med mange nye områder af spændende viden. Men det kan være svært at komme godt i gang med det. Det kan være en pensionist som har svært ved at sætte sit eget 3D print over, eller skolekammeraterne fra 4. klasse som skal lave deres egen robot. Disse situationer og mange andre kan kræve vejledninger og instruktioner, så man som bruger kan komme godt igennem sit projekt. Vi anbefaler derfor at I bruger vores guides til hvordan man kommer godt i gang med de forskellige teknologier.
  • Kurser, workshops og foredrag – Et Makerspace giver anledning til en lang række aktiviteter for brugerne. Ud over den daglige brug, kan Makerspacet bruges til diverse inspirationsgivende kurser og workshops. Som eksempler kunne det være kodningsworkshops, “lav din egen højttaler” workshops og 3D modellerings kurser. Området kan ydermere lægge op til diverse foredrag om teknologier, produktion og om fremtiden.
  • Brug teknologierne på tværs – Det geniale ved at samle alle disse teknologier på et sted, er at de alle giver anledning til brug på tværs. Det vil sige at kombinere teknologierne for at bygge noget større, mere komplekst og mere specialiseret. Det kunne for eksempel være højttalere, robotter eller lamper.